Teknisk information
TT40 / TT40R / TT40S / TT40H
Højde i mm:953 / 953 / 988 / 1148
Bredde i mm: 458 / 520 / 498 / 520
Dybde i mm:414 / 414 / 416 / 414
Bagudgang: 788 / 788 / 788 / 788
Røgstuds:Ø150 mm
Vægt i kg:115kg / 118kg / 167kg / 135kg
Middelværdier ved afprøvning
Røggastemperatur:324º C
Røggasmasseflow: 4,4 g/s
Virkningsgrad: 79,6%
Nominel ydelse: 5 kW
Røgtræk: 0,12 mbar/12 Pa