Hvordan tænder man op i en brændeovn?

Optænding i brændeovn - Gør det rigtigt

Fugtmåler er vejen frem altid... 

Fyr altid med tørt og rent træ, luk helt op for luftspjæld i ovnen, når du tænder op og skru først gradvist ned, når der er godt gang i dit brænde.

Skru aldrig helt ned for luften, da det giver en dårlig forbrænding, og man forurener sine omgivelser. Det soder meget i skorstenen og danner sod, og derved kan det blive til en skorstensbrand, hvis man fortsætter med at fyre med for lidt luft og for vådt træ.

Det er en god ide at lade aske ligge i bunden af ovnen, man fjerner lige det, der ligger på risten, når man tænder op, så ovnen får luft. Asken er god til at beskytte bunden og man slider ikke så hårdt på den.

Er der meget sod i brændeovnen, på sider og på glasset, så skal du skrue op for luften. Siderne skal helst være helt rene når brændeovnen er brændt ud. Hvis du kan lugte røgen uden for, så er det for lidt luft eller for vådt træ og så skal du handle.

Første gang du tænder op i ovnen

Åben og luk lågen hver 10. minut de første par timer, så pakningen ikke brænder fast i malingen på ovnen, sæt evt. æggeur eller minutur på mobilen. Ovnen vil lugte og ryge når du tænder op første gang, da malingen hærder. Luk evt. døre til andre rum og åbne vinduerne. Det er vigtigt at få ovnen varmet godt igennem første gang, så man ikke skal lugte på maling mange gange. Jo mere du får den varmet igennem første gang, jo mindre lugter den anden gang du tænder op. Kun med tørt træ får du en høj temperatur. 

Genfyring

Når du vil lægge mere træ i din brændeovn, så skal du skrue op for luften, og så er det godt altid at lægge 2 stykker træ ind i ovnen. Når der er godt gang i det du har lagt ind, kan du skrue lidt ned igen. Hvis du har en HWAM ovn, så behøver du ikke tænke på at skrue op og ned, det klare den selv.

Når du genfyrer så vær altid opmærksom på at der går ild i dit træ, så det ikke står og ulmer, hvis der ikke går ild i dit træ og det pludselig antænder efter en rum tid – så sker der en røggaseksplosion (så derfor er det vigtigt at man altid bruger tørt træ i sin ovn).

Hvis man er nervøs for om der nu går ild i brændet man vil lægge ind, kan man smide et par små pinde ind først, og derefter sit brænde. De små pinde vil der hurtigt gå ild i og så bliver røggasserne brændt.

Hvis man skulle opleve, at der ikke går ild i træet, så åben lågen meget lidt og hold den der til der kommer ild eller røgen er forsvundet fra brændkammeret. Røgen kan bedre passere ud i skorstenen, når den får lidt luft, og der vil ikke være så mange gasser inde i ovnen. Tørt træ går der hurtigere ild i. Tag altid dit træ ind, mindst et døgn før du skal bruge det og allerbedst to døgn før.

Fyr aldrig med

  • Trykimprægneret træ, EU-paller eller træ, der på anden vis er overfladebehandlet.
  • Rester af spånplader.
  • Træaffald, som kan indeholde rester af maling, lim og lak.
  • Husholdningsaffald, fx mælkekartoner, æggebakker, plastik og kulørte tryksager som ugeblade og reklamer
  • Bygningsaffald som fx indeholder søm og skruer.
  • Aflevér i stedet ovenstående materialer på en genbrugsstation i din kommune.
Er dit træ tørt eller vådt?

Man kan ikke mærke på sit træ om det er tørt nok til at komme i brændeovnen.
I nogle tilfælde er brænde ikke tørt selv om der har lagt flere år, det kommer helt an på hvor og hvordan man opbevare sit brænde – det skal opbevares i et skur, hvor det kan ventilere.

Dæk aldrig dit træ af med presenninger. Brænde der har ligget i flere år kan trække fugten til sig igen og vil derfor blive for fugtig til at putte i ovnen... Dette kan du måle med en fugtmåler. Vi anbefaler den fra Morsø, da det er den vi har flest gode erfaringer med.

Er du i tvivl om dit træ er for vådt, så bør du købe en fugtmåler. Træets fugtighed skal ligge under 18%. I butikken har vi en rigtig god fugtmåler fra Morsø til 249kr. En fugtmåler har to spidser der skal stikkes så langt ind i træet som man kan, ikke i enden og ikke hvor der er bark, men der hvor træet er blevet flækket over. Det bedste er hvis man flækker træet en gang inden man måler.

Brændværdien er halveret ved 24% dvs. du ikke får ret meget varme ud af dit træ, og du forurener dine omgivelser. Du får i det hele taget en dårlig oplevelse.

Sådan placerer du dit træ

To stykker træ i bunden, med en smule luft i mellem, lidt småpinde oven på og en optændingspose, sæt ild til optændingsposen, derefter et fladt, men alligevel et godt stykke træ oven på.

Der skal være luft ind til skamolen (mellem træet og ovnens inderside) så røggasser kan blive brændt og så man ikke ødelægger skamolen, ved at skrabe for store stykker træ mod det.